Στοιχεία εταιρείας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-CASPEDES Ι.Κ.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-CASPEDES ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 000138229201000
ΑΦΜ: 800718833
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΩΝ:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
CASPEDES HOLDINGS LTD
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 10/03/2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Νομός: ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Περιοχή: ΚΥΨΕΛΗ
Οδός: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Αριθμός: 24
Τ.Κ.: 11257
Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ