Πρόγραμμα Επισκεπτηρίου

Πρωί
Χειμερινό: 11:00 έως 13:00
Θερινό: 10:30 έως 13:00

Απόγευμα
Χειμερινό: 17:30 έως 20:30
Θερινό: 18:00 έως 21:00