Ώρες Επικοινωνίας

Γραμματεία
Δευτέρα – Κυριακή 7:00-21:00

Διοικητικές υπηρεσίες – Λογιστήριο
Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-16:00