Ώρες Επικοινωνίας

Γραμματεία
Δευτέρα – Σάββατο 7:00-21:00
Κυριακή 09:00-17:00

Διοικητικές υπηρεσίες – Λογιστήριο
Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-16:00