Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Τεχνολογία και πλήρης υποστήριξη!

Μονάδα Αιμοκάθαρσης
  • Κορυφαίου επιπέδου μονάδα τεχνητού νεφρού, με 12 μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας.
  • Ειδικές πολυθρόνες αιμοκάθαρσης, κίτρινος θάλαμος και ειδικός θάλαμος για αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας.
  • Υποστήριξη αγγειοχειρουργική, χειρουργική και καρδιολογική.
  • Ατομικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός.