Πιστοποίηση Κατά EN ISO 9001: 2015

Η κλινική εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001: 2015 στο πεδίο Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αριθμός Πιστοποίησης 20001190001150/13-11-2021

TUV