Η τελευταία τεχνολογία TURis
στο Ουρολογικό Τμήμα της κλινικής μας!

Διάγνωση και αντιμετώπιση πληθώρας ουρολογικών παθήσεων με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους; Ναι! Στο Ουρολογικό Τμήμα του «Θεραπευτηρίου Αθηνών» και με τις πλέον προηγμένες μεθόδους και τεχνολογίες!

Το «Θεραπευτήριο Αθηνών», με παράδοση στην Ουρολογία, επαναφέρει την ενδοουρολογία στη φαρέτρα του ουρολόγου, προσφέροντας την τελευταία τεχνολογία TURis σε συνεργασία με την OLYMPUS.

Η ενδοουρολογία αποτελεί την πιο εξελιγμένη τεχνική της ουρολογίας και ασχολείται με την χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών για την διάγνωση και αντιμετώπιση πληθώρας ουρολογικών παθήσεων. Προσεγγίζει τις παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος χωρίς τομές στην κοιλία, μόνο με τη χρήση ειδικών λεπτών εργαλείων που λέγονται ενδοσκόπια.

Η ενδοσκοπική προσέγγιση μπορεί να γίνει για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους.

Για τη διάγνωση

Εύκαμπτα (μαλακά) εργαλεία με οπτικές ίνες απεικονίζουν απευθείας ψηφιακά τα όργανα του ουροποιητικού συστήματος με την παρεμβολή μιας κάμερας. Παραδείγματα διαγνωστικών, ενδοσκοπικών επεμβάσεων είναι η κυστεοσκόπηση, η ουρητηροσκόπηση και η νεφροσκόπηση.

Θεραπευτικές πράξεις

Εργαλεία εργασίας (εύκαμπτα και άκαμπτα) επιτρέπουν την προσέγγιση των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος και την διενέργεια επεμβατικών πράξεων. Όπως:

H διουρηθρική προστατεκτομή (TURis) για την θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη.

Η διουρηθρική αφαίρεση νεοπλασμάτων της ουροδόχου κύστης για την αντιμετώπιση των επιφανειακών όγκων της ουροδόχου κύστης.

Η εύκαμπτη ουρητηρολιθοτριψία και η τοποθέτηση αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων για την αντιμετώπιση λίθων του ουρητήρα.

Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία για την αντιμετώπιση λίθων της νεφρικής πυέλου.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με ελάχιστη παραμονή στην κλινική και χωρίς απαραίτητα γενική νάρκωση, αλλά με την χρήση ραχιαίας αναισθησίας.