Κορυφαίου επιπέδου μονάδα τεχνητού νεφρού, με 12 μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας.
Ειδικές πολυθρόνες αιμοκάθαρσης, κίτρινος θάλαμος και ειδικός θάλαμος για αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας. 
Υποστήριξη αγγειοχειρουργική, χειρουργική και καρδιολογική
Ατομικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός.