Πακέτα εξετάσεων

Προληπτικός Εργαστηριακός Έλεγχος

Βασικό Check Up (A)

40
 • Γενική Αίματος
 • Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Γενική Ούρων
 • Χοληστερίνη Ολική
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Τρανσαμινάση SGOT
 • Τρανσαμινάση SGPT
 • ΓGΤ
 • Ουρικό Οξύ

Βασικό Check Up (Β)

45
 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Γενική Ούρων
 • Χοληστερίνη Ολική
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Τρανσαμινάση SGOT
 • Τρανσαμινάση SGPT
 • ΓGT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • CRP

'Ελεγχος Χοληστερίνης

15
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια

Προληπτικός Έλεγχος Νεφρών

Έλεγχος Νεφρών (Α)

25
 • Γενική Αίματος
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Φώσφορος
 • Γενική Ούρων
 • Αλβουμίνη
 • Ολικά Λευκώματα

Έλεγχος Νεφρών (Β)

30
 • Γενική Αίματος
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Γενική Ούρων
 • Υπέρηχος Ν.Ο.Κ.

Έλεγχος Νεφρών (Γ)

50
 • Γενική Αίματος
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Λεύκωμα Ούρων 24ώρου
 • Ουρία Ούρων 24ώρου
 • Κρεατινίνη Ούρων 24ώρου
 • Παραθορμόνη
 • Υπέρηχος Νεφρών-Ουρητήρων

Προγεννητικός

Προγεννητικός Έλεγχος

190
 • Γενική Αίματος
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Β12
 • Ομάδα Αίματος
 • Rhesus
 • Τεστ Δρεπανώσεως
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • Γενική Ούρων
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Αυστραλιανό Αντιγόνο
 • Αντί-HCV (Ηπατίτιδα C)
 • HIV I & II
 • TSH
 • FT4
 • FT3
 • G6PD
 • VDRL
 • Αντισώματα Ερυθράς lgG
 • Αντισώματα Ερυθράς lgM
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος lgG
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος lgM
 • Αντισώματα Λιστερίας
 • CMV lgG
 • CMV lgM

Καρδιολογικός Έλεγχος

Καρδιολογικός Έλεγχος (Α)

90
 • ΗΚΓ
 • TRX Καρδιάς
 • Καρδιολογική Εκτίμηση
 • Γενική Αίματος
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • ΓGT
 • Γενική Ούρων

Καρδιολογικός Έλεγχος (Β)

50
 • ΗΚΓ
 • TRX Καρδιάς
 • Καρδιολογική Εκτίμηση

Έλεγχος Θυρεοειδούς

Έλεγχος Θυρεοειδούς (Α)

45
 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • Αντί-TG
 • Αντί-TPO
 • U/S Θυρεοειδούς

Έλεγχος Θυρεοειδούς (Β)

15
 • T3
 • T4
 • TSH

Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 210 8236721-3
210 8224562
Fax: 210 8234831

Ι. Δροσοπούλου 24
Τ.Κ. 11257
Κυψέλη

info@athenshospital.gr